Strony transakcji

1. Właścicielem sklepu okolicznosciowe.com.pl jest firma:
P.H.U.P. „ASPOL” Adam Studnicki
Ul. Powstańców 9
41-200 SOSNOWIEC
NIP: 551-177-62-53
REGON: 121185900
Wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Wadowic pod numerem ewidencyjnym 9795/10

2. Zamówienie może złożyć, każda pełnoletnia osoba, która jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terenie RP, lub firma posiadająca siedzibę na terenie RP.

Oferta sklepu

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
3. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, bądź dostępne w innej cenie niż na stronie internetowej, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu okolicznosciowe.com.pl

Zamówienia

1. Zamówienie można złożyć poprzez sklep internetowy, korzystając z formularza na stronie www.okolicznosciowe.com.pl lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]
2. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych.
3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu, adres e-mail) w ciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu .
5. W przypadku niektórych towarów mało popularnych zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie 20 % zaliczki.
6. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia pomiędzy sklepem i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

Formy płatności:

Klient ma do wyboru trzy formy płatności:
– przelew na konto firmowe – przedpłata – nr rachunku w mBank : 19 1140 2004 0000 3002 6825 4976
– za pobraniem
– za pomocą systemu płatności online CASHBILL

Czas realizacji zamówienia.

1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2-3 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkunastu dni), jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.

Gwarancje

1. Każdy oferowany towar jest nowy i objęty jest gwarancją.
2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta/importera.
3. Jeżeli karta gwarancyjna produktu nie została wypełniona przez nasz sklep z powodu możliwości naruszenia opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem podczas transportu, prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres siedziby firmy. Wypełnioną kartę niezwłocznie odeślemy do Państwa.

Dokument sprzedaży

1. Do każdego zakupionego w sklepie produktu dołączana jest Faktura VAT .

Wydanie towaru

1. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania towaru z siedziby sklepu www.okolicznosciowe.com.pl, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). W przypadku naszego sklepu jest to firma kurierska lub Poczta Polska w zależności od cech zamówionego towaru oraz dokonanego przez Państwa wyboru. Wysyłając towar do Państwa sklep www.okolicznosciowe.com.pl zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

Zwroty zamówionych produktów i Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne:

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) KLIENT ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
2. Termin czternastodniowy, w którym klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania zamówionego towaru przez SPRZEDAJĄCEGO kurierowi.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a KLIENT jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmiennym co oznacza, że towar może być zwrócony jeżeli:
– nie był używany
– jest w stanie nienaruszonym (oryginalne opakowanie)
– nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do
reklamacji.
W przeciwnym razie nie jest możliwe odstąpienie od umowy.
4. Do zwracanego towaru należy dołączyć:
– oświadczenie o odstąpieniu od umowy
– kserokopię faktury VAT.
5. Zwracane pieniądze przesyłamy na konto podane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
6. Nie zwracamy kosztów związanych z transportem.
7. Nie przyjmujemy przesyłek przesłanych do naszej firmy za pobraniem.

II. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), wszystkie dane osobowe zebrane przez sklep www.okolicznosciowe.com.pl  będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną. Nie będą one w szczególności udostępniane firmom współpracującym do jakichkolwiek celów, w tym marketingowych.

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisach i cenach produktów.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

Dane osobowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest P.H.U. ASPOL – Adam Studnicki z siedzibą na ul. Powstańców 9, 41‑200 Sosnowiec. Możesz się z nami skontaktować pod wskazane na stronie internetowej numery telefonów. Formularz kontaktowy, z którego chcesz skorzystać, wymaga od Ciebie podania Twojego imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Są to podstawowe dane osobowe jakimi musimy dysponować, by móc odpowiedzieć Ci na zadane przez Ciebie pytanie za pomocą formularza kontaktowego. Możesz podać nam również swój numer telefonu w treści wiadomości, byśmy mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy, adres dostawy, bądź imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy, że nas o tym poinformujesz. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu przetworzenia zamówienia. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o współpracy. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych).