Dzień Europy

Dzień Europy jest świętem wszystkich państw europejskich. Obchodzi się go w maju, w zależności od tego, czy dane państwo jest członkiem Unii Europejskiej, czy nie – 5-tego lub 9-tego maja.

Członkowie Rady Europy, ale nienależący do UE obchodzą to święto wcześniej – 5 maja. Z kolei w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej Dzień Europy przypada na dzień 9 maja.

W pierwszym przypadku wcześniejsze obchody uzależnione są od dnia, w którym powołana została do życia Rada Europy. Miało to miejsce 5 maja 1949 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia od 1964 roku obchodzony jest Dzień Europy. Jest on również określany jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Jego obchody związane są z odwołaniem obrad Rady Europy. Zamiast kolejnego posiedzenia ma miejsce impreza muzyczna, która rozpoczyna się zawsze uroczystym odegraniem hymnu Europy.

Z kolei dzień 9 maja jest jednym z symboli Unii Europejskiej. Wybranie tej właśnie daty na Dzień Europy również nie jest przypadkowe. Dnia 9 maja 1950 roku Robert Schumann, francuski minister spraw zagranicznych, przedstawił plan, określany jako Plan Schumana. Dotyczył on otworzenia organizacji, mającej na celu krzewienie idei integracji europejskiej w kwestiach gospodarczych, a dokładniej w zakresie hutnictwa i górnictwa. Mowa oczywiście o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali. Jest ona niejako prototypem Unii Europejskiej, dlatego wspólnota przyjęła na swoje święto właśnie dzień 9 maja.

Aby odróżniać go od Dnia Europy, bardzo często święto to nazywane jest Dniem Unii Europejskiej. Jest to jednak nazwa nieformalna. W uchwale Parlamentu Europejskiego i wszelkiej dokumentacji dzień 9 maja również jest oficjalnie Dniem Europy.

Kraje członkowskie Unii mają zazwyczaj wiele ciekawych pomysłów na uczczenie swojego święta. W wielu państwach organizowane są uroczyste parady Szumana, mające na celu upamiętnienie wystąpienia francuskiego ministra. W wielu krajach odbywają się gry miejskie, pokazy, występy gwiazd czy festyny. Popularne są również wesołe miasteczka dla dzieci oraz zabawy integrujące, na przykład malowanie flagi Europy.

Podobne przedsięwzięcia organizowane są w naszym kraju. Ponadto, Polska co roku 1-go maja obchodzi kolejną rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej.

Źródło: http://www.uniaeuropejska.info.pl/dzien-europy

Udostępnij ten post


Viagra Generic helps men with erectile dysfunction achieve and maintain an erection for sexual intercourse. Viagra Generic in Nederland does not protect against sexually transmitted diseases, so it is important to use condoms when engaging in sexual activity. Viagra Generic is available without a prescription in Sweden on our online pharmacy. You can buy Viagra Generic online without a prescription and have it delivered to your door within 1-2 days. Viagra Generic is an effective treatment for erectile dysfunction, so you can enjoy a healthy and satisfying sex life. Thanks for choosing our online pharmacy!