Dzień Europy

Dzień Europy jest świętem wszystkich państw europejskich. Obchodzi się go w maju, w zależności od tego, czy dane państwo jest członkiem Unii Europejskiej, czy nie – 5-tego lub 9-tego maja.

Członkowie Rady Europy, ale nienależący do UE obchodzą to święto wcześniej – 5 maja. Z kolei w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej Dzień Europy przypada na dzień 9 maja.

W pierwszym przypadku wcześniejsze obchody uzależnione są od dnia, w którym powołana została do życia Rada Europy. Miało to miejsce 5 maja 1949 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia od 1964 roku obchodzony jest Dzień Europy. Jest on również określany jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Jego obchody związane są z odwołaniem obrad Rady Europy. Zamiast kolejnego posiedzenia ma miejsce impreza muzyczna, która rozpoczyna się zawsze uroczystym odegraniem hymnu Europy.

Z kolei dzień 9 maja jest jednym z symboli Unii Europejskiej. Wybranie tej właśnie daty na Dzień Europy również nie jest przypadkowe. Dnia 9 maja 1950 roku Robert Schumann, francuski minister spraw zagranicznych, przedstawił plan, określany jako Plan Schumana. Dotyczył on otworzenia organizacji, mającej na celu krzewienie idei integracji europejskiej w kwestiach gospodarczych, a dokładniej w zakresie hutnictwa i górnictwa. Mowa oczywiście o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali. Jest ona niejako prototypem Unii Europejskiej, dlatego wspólnota przyjęła na swoje święto właśnie dzień 9 maja.

Aby odróżniać go od Dnia Europy, bardzo często święto to nazywane jest Dniem Unii Europejskiej. Jest to jednak nazwa nieformalna. W uchwale Parlamentu Europejskiego i wszelkiej dokumentacji dzień 9 maja również jest oficjalnie Dniem Europy.

Kraje członkowskie Unii mają zazwyczaj wiele ciekawych pomysłów na uczczenie swojego święta. W wielu państwach organizowane są uroczyste parady Szumana, mające na celu upamiętnienie wystąpienia francuskiego ministra. W wielu krajach odbywają się gry miejskie, pokazy, występy gwiazd czy festyny. Popularne są również wesołe miasteczka dla dzieci oraz zabawy integrujące, na przykład malowanie flagi Europy.

Podobne przedsięwzięcia organizowane są w naszym kraju. Ponadto, Polska co roku 1-go maja obchodzi kolejną rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej.

Źródło: http://www.uniaeuropejska.info.pl/dzien-europy

Udostępnij ten post