Polskie symbole narodowe i ich znaczenie

Symbole narodowe odgrywają niezwykle ważną rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej. To właśnie te elementy spajają obywateli państwa i pozwalają im podkreślić swoją odrębność od innych narodów i kultur. Najważniejsze symbole dla Polaków to godło, hymn oraz flaga.

Godło państwowe

Zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godłem jest wizerunek orła białego, ze złotą koroną, na czerwonym tle. Według legendy o Lechu, Czechu i Rusie, gdy trzej bracia wyruszyli w podróż w poszukiwaniu dogodnego miejsca do życia, pewnej nocy spoczęli na wielkiej polanie. Rozbijając obóz pod dębem przestraszyli rodzinę białych orłów, które wzbiły się do lotu, a ich majestat zachwycił Lecha, który zdecydował się pozostać i w tym miejscu założyć pierwszą stolicę Polski – Gniezno, a wizerunek orła mianować godłem powstałego Państwa.

Orzeł przedstawiony jest zgodnie z heraldyczną tradycją, w postaci gotowej do walki. Kolor czerwony (tło) to symbol ognia, odwagi i waleczności, a biel oznacza wodę, czystość i niepokalanie.

Hymn państwa

Hymn Polski to “Mazurek Dąbrowskiego” napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku. Początkowo pieśń miała pokrzepiać do walki żołnierzy i nie dać im zapomnieć o tym, że trzy mocarstwa dokonały rozbioru Polski. W treści znajdziemy szereg odniesień do niezwykle ważnych historycznych wydarzeń, takich jak stworzenie Legionów, rozbiory czy potop szwedzki.

Flaga państwa

Biało-czerwona flaga po raz pierwszy została uznana w 1831 roku. Po I wojnie światowej potwierdzono ją jako barwy narodowe i w takiej wersji obowiązuje do dzisiaj. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Biel symbolizuje nieskazitelność, czystość i dobro polskiego narodu, czerwień zaś potęgę, dostojność i majestat.

Polskie symbole narodowe wyrażają szacunek i miłość Polaków do Ojczyzny. Kreują wspólną tożsamość, pamięć i nadzieję. Są znamieniem patriotyzmu, dumy i honoru, a także godności Polaków.

Flagi Państwowe w ofercie ASPOL: https://okolicznosciowe.com.pl/kategoria-produktu/flagi/.

Udostępnij ten post