Gadżety patriotyczne w czasie świąt narodowych w Polsce i na świecie

Zgodnie ze słownikową definicją, świętem narodowym lub państwowym określamy datę ważną dla obywateli państwa z powodów historycznych, politycznych lub kulturowych. Zwykle, dla uczczenia uroczystego charakteru tego święta, są to dni wolne od pracy i od handlu, wypełnione paradami, festynami i oficjalnymi uroczystościami. To barwne uroczystości, które uatrakcyjniają gadżety patriotyczne i symbole narodowe. W przypadku Polski dwoma najważniejszymi świętami narodowymi są Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja, które poza terytorium Polski obchodzone jest na Litwie.

            Ustanowione dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości po stu dwudziestu trzech latach zaborów Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest przez wszystkich Polaków poprzez wywieszanie flagi w barwach narodowych na swoich posesjach. Mimo, że główne obchody święta odbywają się w Warszawie, we wszystkich miastach w Polsce szkoły, instytucje publiczne i transport miejski wywieszają biało-czerwone flagi. Poza uroczystościami w stolicy, gdzie obecni są przedstawiciele rządu i warszawskim Biegiem Niepodległości, charakterystycznymi elementami każdego Narodowego Święta Niepodległości są Gdańska Parada Niepodległości czy Wrocławski Marsz Patriotów. Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone przez obywateli Polski podobnie – nad domami i mieszkaniami Polaków, w instytucjach publicznych i miejscach pracy powiewają dumnie flagi w polskich barwach narodowych. Poza flagami, w barwach narodowych występują wieńce i szarfy na wiązankach składanych przy pomnikach i na grobach wybitnych Polaków.

            W listopadzie święto narodowe obchodzą również Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. W drugą niedzielę listopada dokładnie o godzinie 11:00 Brytyjczycy i Amerykanie zamierają na dwie minuty, honorując w ten sposób poległych w walkach żołnierzy i żyjących weteranów. W Wielkiej Brytanii święto to nosi nazwę Dnia Pamięci i zgodnie z tradycją, rodzina królewska spotyka się z politykami i przywódcami religijnymi przy The Cenotaph, w dzielnicy Whitehall. W Stanach Zjednoczonym święto nosi nazwę Dnia Weterana i honoruje przede wszystkim weteranów wojennych, którzy wrócili do domu po udziale w konfliktach zbrojnych. W obu tych krajach ten dzień określa się również Dniem Maku (ang. Poppy Day), ponieważ tradycją jest przypinanie sobie do ubrań sztucznych maków. Rodzina królewska i ważne osobistości składają pod The Cenotaph wieńce z maków, które symbolizują przelaną krew żołnierzy poległych na wojnie.

            Pozostając w temacie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, należy wspomnieć o najważniejszym święcie państwowym Amerykanów, jakim jest obchodzony 4 lipca Dzień Niepodległości. Tradycją jest, że tego dnia w całym kraju odbywają się huczne festyny, koncerty i parady. Wszędzie widoczne są barwy narodowe USA: biały, czerwony i niebieski. Szczególnie imponujące są pokazy sztucznych ogni, które rozpoczynają się po zmroku i są sławne na całym świecie.

            Wracając do Europy, interesujące święta narodowe można znaleźć również w kalendarzach Francji i Niemiec. Głównym świętem narodowym Francji jest obchodzona 14 lipca rocznica zdobycia Bastylii. Jest to również rocznica rozpoczęcia rewolucji francuskiej. Dzień ten do dzisiaj jest hucznie świętowany przez obywateli francuskich – huczna defilada przechodzi Polami Elizejskimi pod Łuk Triumfalny. Zarówno Pola Elizejskie, jak i Łuk Triumfalny przyozdobione są flagami w narodowych barwach francuskich. Z kolei Niemcy 3 października świętują Dzień Jedności Niemiec. Jest to święto dość kontrowersyjne, ponieważ pod tą datą kryje się wyłącznie dzień podpisania dokumentu, który połączył NRD i RFN w jedno państwo. Proponowano, żeby świętem narodowym ustalić datę 9 listopada – wtedy runął Mur Berliński – jednak ta data ma bardzo negatywne brzmienie w historii Europy: jest to jednocześnie rocznica proklamacji Republiki Weimarskiej, jak i nocy kryształowej, czyli pierwszego pogromu Żydów.

Udostępnij ten post