1 Maja – Międzynarodowe Święto Pracy

1 Maja – Międzynarodowe Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Jest to święto obchodzone corocznie 1-go maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy.

Święto zostało ustanowione w 1889r. na pierwszym kongresie Drugiej Międzynarodówki, który miał miejsce w Paryżu. Miało ono upamiętniać masakrę robotników, do której doszło w 1886r. w Chicago podczas demonstracji przeciw złym warunkom pracy, a w szczególności przeciw zbyt długiemu czasowi pracy.

W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce już w 1890r. i były zorganizowane wbrew zaborcom przez działaczy Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Późniejsze obchody święta również inicjowane były głównie przez partie i organizacje socjalistyczne. Po II Wojnie Światowej, święto obchodzono bardzo hucznie poprzez organizowanie różnego rodzaju pochodów, wieców i spotkań, podczas których eksponowano hasła o treści politycznej i ideologicznej. Uczestnictwo w pochodach było nierzadko wymuszane przez szkoły, czy zakłady pracy.

Po upadku komunizmu Święto Pracy straciło na znaczeniu jednak do dziś partie lewicowe i związki zawodowe organizują w dniu 1-go maja wiece, zebrania i pochody. jednak dzisiejsze swą wielkością nie przypominają już tych sprzed lat.

Od 2004 roku 1 maja jest dniem upamiętniającym inne ważne wydarzenie w historii Polski – wstąpienie do Unii Europejskiej, jednak kolejne rocznice upamiętniające ten fakt nie są zbyt hucznie obchodzone.

Udostępnij ten post