flaga polski

Biało czerwona

Flaga jest niezwykle ważnym symbolem państwowym, kształtującym poczucie więzi narodowej. Obecna flaga Polski jest koloru biało – czerwonego. Kształt i barwy flagi państwowej określa ustawa ze stycznia 1980 roku, w której zapisano, że są to dwa równoległe prostokąty tej samej szerokości, biały na górze, czerwony na dole. Jeśli flagę umieszcza się pionowo, zawsze wówczas kolor biały znajduje się po lewej stronie, patrząc od przodu. Stosunek szerokości do długości wynosi 5:8.

Kolor czerwony

Początkowo kolor czerwony był ciemniejszy. Tzw. karmazyn uzyskiwano z koszenili – niezwykle drogiego barwnika pochodzącego z larw owadów. Na chorągwie i sztandary w takim kolorze stać było tylko najzamożniejszą szlachtę. Dlatego w czasach intensywnych wojen, gdy zapotrzebowanie na sztandary było duże, upowszechnił się jaśniejszy odcień czerwonego. Nie był on dokładnie określony aż do XX wieku, gdy w 1921 roku ponownie pojawia się kolor karmazynowy, by po 6 latach zmienić się na cynober. Obecny odcień czerwieni z zapisu ustawy 1980 roku pochodzi z przestrzeni CIELUV, dokładnie określającej barwę i jej nasycenie.

Historia flagi

Wygląd flagi pochodzi z początków państwa polskiego, gdy biały orzeł na czerwonym polu był godłem pierwszych władców. W XIII wieku panująca wówczas dynastia Piastów uznała je za symbol państwowy. Znak na godle jest ważniejszy niż tło, stąd na fladze kolor biały, wywodzący się od orła, jest na górze, a czerwony kolor tła – na dole. Średniowieczne chorągwie rycerstwa polskiego podczas bitew były czerwone z wyszytym na środku białym orłem.

Czasy Unii Lubelskiej

W XVI – XVIII wieku, a więc w czasach unii polsko – litewskiej, Rzeczpospolita Obojga Narodów używała sztandaru trójdzielnego, czyli złożonego z równych poziomych pasów: czerwonego, białego i czerwonego. Często umieszczano na nim również czterodzielną, czerwoną tarczę herbową z polskim Białym Orłem i litewską Białą Pogonią, ułożonymi naprzemiennie. Kolory te, mimo okresowych zmian w okresie zaborów, przetrwały do czasów współczesnych.

Zasady prezentacji

W zależności od miejsca, sytuacji i okoliczności do najważniejszych należą:

  • flaga Polski może być wyeksponowana na stałe przed urzędem, podkreślając jego państwowy charakter
  • wywieszona flaga Polski ma być czysta i uprasowana
  • należy zadbać, aby nie uległa zniszczeniu, zabrudzeniu, zerwaniu lub zamoczeniu
  • gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną
  • wielkość flagi powinna być dostosowana do wielkości obiektu
  • flaga z godłem jest zastrzeżona wyłącznie dla grup określonych w ustawie jak placówki dyplomatyczne, lotniska, czy statki morskie.

Flaga a bandera

W ostatnich latach, zwłaszcza po ustanowieniu Święta Flagi w 2004 roku, praktyka wywieszania i prezentacji flagi upowszechniła się. Czasem jednak w radosnym świętowaniu nie przywiązuje się wagi do szczegółów jej wyglądu. Na fladze nie powinny znajdować się żadne rysunki, napisy, nazwy, czy godło. Flaga z godłem to bandera, którą wywiesza się na statkach morskich, cywilnych, handlowych lub marynarki wojennej.

Udostępnij ten post