flaga polski

Święto Konstytucji 3 Maja w 2020 roku

Święto Konstytucji 3 Maja zostało ustanowione w 1919 r., kiedy nasz kraj odzyskał niepodległość. Sejm Ustawodawczy podjął wówczas uchwałę, według której dzień 3 Maja obchodzony jest co roku jako święto narodowe. Po II wojnie światowej zwyczaj tychże obchodów powrócił i był kontynuowany do 1946 r., kiedy odbywały się masowe demonstracje studenckie. Od tej chwili władze komunistyczne zabroniły organizacji obchodów i publicznego świętowania 3 Maja. Wszelakie próby manifestacji w tym dniu, były tłumione przez milicję. Władze PRL postanowiły ponadto znieść to święto poprzez ustawę, która weszła w życie 18 stycznia w 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Święto 3 Maja zostało przywrócone dopiero w 1990 r. Pierwsze po dłuższej przerwie obchody odbyły się z udziałem ówczesnego prezydenta (Wojciecha Jaruzelskiego) na Placu Zamkowym. Począwszy od 2007 r. Święto 3 Maja obchodzi się również na Litwie.

Znaczenie konstytucji 3 Maja dla Polski

Konstytucję 3 Maja uchwalono w 1971 r. celem regulacji ustroju prawnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przywódcy stronnictwa patriotycznego ze Stanisławem Poniatowskim na czele, wykorzystali zbliżające się wówczas święta Wielkiej Nocy celem zwołania Sejmu, dzięki któremu została przegłosowana ustawa przy obecności 1/3 posłów. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie zapisana konstytucja. Ustawa zamieniła ustrój naszego państwa na dziedziczną monarchię, która doprowadziła do politycznego zrównania się szlachty i mieszczan, jak i wprowadziła ochronę ówczesnego państwa nad chłopami, dzięki czemu doprowadzono do złagodzenia nadużyć w poborze obowiązkowej pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła również trójpodział władzy (władza ustawodawcza, wykonawcza, jak i sądownicza).

Z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja związane były spore nadzieje na umocnienie się Polski na arenie międzynarodowej. Ustawa dawała także szansę na przeprowadzenie niezbędnych ustrojowych reform. Konstytucja miała też zagwarantować suwerenność polityczną od zagrażających bezpośrednio krajowi sąsiadów: Austrii, Prus i Rosji, co udało się oczywiście osiągnąć.

Oferta ASPOL: Flagi i kotyliony

Istota Święta Konstytucji 3 Maja

Nie ulega wątpliwości, że święto Konstytucji 3 Maja to dla wszystkich Polaków wyjątkowy dzień. Naturalne jest więc to, że wielu mieszkańców większych i mniejszych miast dba o to, by podkreślić tę wyjątkowość poprzez wywieszenie flagi Polski lub przypięcie do klapy marynarki kotylionu albo wstążki. Ta tradycja przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

Udostępnij ten post