8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet

Obchodzony jest corocznie jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet.

Niektórzy uważają, że za pierwowzór Dnia Kobiet możemy przyjąć obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem
i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia

Inni twierdzą, że początek tego święta sięga 1857 roku – wtedy to w Nowym Yorku, w fabryce bawełny, kobiety zorganizowały strajk, domagając się krótszego dnia pracy oraz takiego samego wynagrodzenia, jakie otrzymywali mężczyźni.

W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy Dzień Kobiet uczczono dnia 20 lutego 1909 roku. Do inicjacji i zatwierdzenia Międzynarodowego Dnia Kobiet przyczyniła się niemiecka socjalistka Klara Zetkin. Dzień ten zatwierdzono na mocy uchwały Międzynarodowego Kongresu Kobiet Socjalistek w Kopenhadze w dniach 26-28 sierpnia 1910 r. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestniczek z 17 krajów. Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego obchodów. Dzień ten miał być obchodzony na całym świecie i miał służyć krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.

W Europie (Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii) po raz pierwszy dzień kobiet obchodzono 19 marca 1911 roku, organizując w tym dniu demonstracje i zebrania.

Rok 1975 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Kobiet. Dwa lata później, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, na mocy której Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie mógł być obchodzony w dowolnie wybranym przez Państwa Członkowskie dniu, zgodnie z tradycją danego kraju. Przyjmując rezolucję Zgromadzenie Ogólne uznało znaczącą rolę kobiet w rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych. Wezwało również do zakończenia dyskryminacji oraz udzielenia większego wsparcia kobietom, aby mogły w pełni i na równych prawach uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym.

W Polsce święto kobiet zostało zauważone dopiero po drugiej wojnie światowej. Było szczególnie popularne
w okresie PRL-u. W latach 80-tych, do popularnych podarunków dołączyły kwiaty, początkowo ofiarowywano goździki, później tulipany. Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet zostały w Polsce zlikwidowane
w 1993 r.

Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje połączone
z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn.

dzień kobiet

Udostępnij ten post