flaga polski

Flaga Polski Narodowa

Wygląd Polskiej Flagi Narodowej określa ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku, z późniejszymi nowelizacjami. Na jej podstawie flaga Polski to dwa równych rozmiarów prostokąty o barwach biało-czerwonych. Odwzorowują one kolory polskiego godła, a więc białego orła na czerwonym tle, które obowiązuje od wieku XIII i dynastii piastowskiej. Znak w godle jest ważniejszy, a więc kolor biały znajduje się na górze, a czerwony na dole flagi.

Krótka historia Polskiej Flagi Narodowej

Od czasów średniowiecza wygląd polskiej flagi  znacznie się zmienił, ale barwy są cały czas w zasadzie takie same. Początkowo polską barwą był kolor karmazynowy, który symbolizował dostojeństwo i bogactwo. Uzyskiwano go z drogiej koszenili, a więc barwnika wytwarzanego z larw czerwca. Tym samym  chorągwie i sztandary w barwach narodowych posiadali tylko najzamożniejsi przedstawiciele społeczeństwa. Z czasem kolor karmazynowy zmieniono na tańszy odcień czerwieni.

Pierwsze sztandary i chorągwie, które stosowano m.in. podczas Bitwy pod Grunwaldem były koloru czerwonego i posiadały wszytego białego orła. Rzeczpospolita Obojga Narodów miała sztandar składający się z trzech pasów – dwóch czerwonych i znajdującego się w środku pasa białego. Czasem umieszczano na nim dodatkowo Herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Flaga stała się niezwykle ważnym elementem poczucia tożsamości narodowej w wieku XVII, kiedy to kształtowała się idea państw narodowych. Symbolem narodowym stała się szczególnie mocno po rewolucji francuskiej czy amerykańskiej wojnie o niepodległość. Pierwsza regulacja prawna odnośnie flagi uchwalona została w roku 1831 przez Sejm Królestwa Polskiego. Osiągnięto wówczas kompromis pomiędzy barwą białą nadaną przez króla Augusta II Mocnego a propozycją trójbarwną: biało-czerwono-szafirową wysuniętą przez Towarzystwo Patriotyczne. W końcu wybrano kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego  Księstwa Litewskiego, a więc biel i czerwień.

1 sierpnia 1919, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Sejm Ustawodawczy ustanowił, że kolorami flagi narodowej będą biały i czerwony stanowiące dwa równoległe pasy – na górze biały, na dole czerwony. Nie określono jednak dokładnie odcienia czerwieni. W roku 1921 MSW wydało broszurę z czerwienią karmazynową, ale sześć lat później Prezydent RP karmazyn zamienił na cynober. Ponownie kolor flagi zmieniono w roku 1980. Tym razem czerwień została dokładnie opisana w przestrzeni CIELUV. Ustalono też sposób umiejscowienia flagi w układzie pionowym – kolor biały ma być zawsze po lewej stronie.

Polska Flaga Narodowa dzisiaj

W Polsce istnieje obecnie jeszcze jeden wariant flagi narodowej, a mianowicie biało-czerwone pasy z godłem RP na pasie białym. Takie flagi wykorzystywać mogą jednak tylko placówki dyplomatyczne znajdujące się poza granicami Polski, bosmanaty i kapitanaty w portach, lotniska cywilne czy jednostki pływające pod polską banderą.

Od 2004 roku w Polsce 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi RP. W czasach PRL-u 2 maja był dniem, gdy władze zmuszały Polaków do zdejmowania flag po Święcie Pracy. Celem było to, aby nie były one wywieszone 3 maja, a więc w Święto Konstytucji 3 Maja.

Oficjalna kolorystyka Polskiej Flagi Narodowej

Biel na polskiej fladze nie jest wbrew pozorom idealnie biała. Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie RP oraz pieczęciach państwowych kolor bieli na fladze Polski ma odcień srebrnobiały, a nie śnieżnobiały. Parametr jasności to w tym przypadku Y=82. Dla porównania idealna biel ma Y=100. W przestrzeni RGB jest to odcień #E9E8E7. Czerwień na polskiej fladze, jak wspomniano wyżej, zmieniała się wielokrotnie. Obecnie jest to wygaszony karmazyn.

Udostępnij ten post